Esileht » Aktiivne » Murekiri. Kuidas saab laps kooli

Murekiri. Kuidas saab laps kooli

Muuga Aedlinlase murekiri

Minu kuueaastane poeg pole sel aastal veel koolikohustuslik laps, kuid kuna ta on lasteaia sõnul kooliküps ja kokkupuude Maardu Keskkooliga on olnud positiivne, oli soov alustada tema kooliteed juba nüüd, sel sügisel algaval õppeaastal.

Kuna tulenevalt eelmisest elukohast, lapse huvidest ja logistilistest võimalustest käib laps siiani lasteaias Tallinnas, puudus meil kogemus transpordivõimalustest (sh koolibuss) Maardusse. Eesmärgiga last säästa ohtlikust (suur)linnast ja samal ajal toetada valikuga Maardu Keskkooli, välistasin isegi mõtte Tallinna haridusasutustesse kandideerimisest ja loobusin varasemast sellealasest uurimustööst täiesti.

Uurides kodulinna võimalusi ja abi koolilaste logistika osas selgus järgnev:

Kool ootab last pikisilmi. Paraku ohutut kooliteed omavalitsus lapsele võimaldada ei suuda. Koolibussi senine trajektoor kulgeb vaid hommikuti Maardusse koolideni ja sedagi ca 2 km kauguselt meie lapse kodumajast. Peatuseni pole legaalset otseteedki. See kulgeb lühemana mööda raudteeäärt või pikemalt mööda Altmetsa teed, kogu teepikkuse valgustatusest ja muudest potentsiaalselt ohtlikest tegelastest nii kahel kui neljal jalal rääkimata.

Olen pöördunud aasta alguses telefoni teel Maardu LV ametnike poole ja saanud erineva empaatiaastmega vastuseid. Alates sellest, et ühe lapse pärast ei hakka buss aedlinnas Altmetsa tee lõppu uut peatust tegema (trajektoor ei võimaldakski) kuni lootuskiireni, et kui on vajadus, teemaga ikka tegeletakse.

Laps jätkab praeguse, jätkuvalt ebaselge, olukorra tõttu veel aasta Tallinna lasteaias ning siis juba suuremana, tugevamana, targemana tuleb tal ilmselt kandideerida järgmisel kevadel mõnda Tallinna kooli, kuhu lapsevanemana suudan ise tagada talle ohutu koolitee.

Või on kohalikul omavalitsusel siiski pakkuda mõni lahend?

Kaia Tilli tänavalt

 

 

VASTUS:

Tutvusime Teie poolt edastatud kirjaga, milles edastate Muuga aedlinna elaniku muret,  kus soovitakse vastust Muuga kooliõpilaste kooli- ja kojusõidu  korraldusele. Lapsevanema soov, tagada  lapsele kodust kooli ja koolist koju muretu ning ohutu koolitee on igati arusaadav ning mõistetav ja meilegi tõsist peavalu valmistav. Oleme üldjoontes väljakujunenud olukorraga kursis ning uue ja rahuldava lahenduse saavutamine aeganõudev ning erinevate instantsidega kooskõlastamist vajav. Samas raskendavad hetkel Muuga aedlinnas toimuvad uue veetrassi ja kanalisatsioonitorustiku paigaldustööd  probleemile tulemusliku lahenduse leidmist. Objektiivsetel põhjustel on raskendatud suurema koolibussi liinile saatmine ning marsuudi muutmine.

 

Lapsevanema soovi panna oma laps õppima ühte Maardu linna  kooli,  võtab linnavalitsus  kui usaldustavaldust meie linna koolisüsteemile. Kallavere Keskkooli seisukohast oleme vägagi huvitatud uute õpilaste lisandumisest eelkõige Maardu linna kooli… mitte Tallinna õpilaskonda. Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad muutused on mitme kuu jooksul olnud arutlusel ka  linnavalitsuse juurde moodustatud uue hariduselu arengukava väljatöötamise  komisjonis.  Ka siin on olnud arutelus Muuga laste suur osalusprotsent eelkõige just Tallinna hariduselus, mille ühe põhjusena nähti  mitterahuldavat transpordikorraldust.

 

Probleemile lahenduste otsimisega tegelevad veel ka Muuga komisjon  ja linnavalitsuse töörühm.  Tulemuste saavutamisel teavitatakse sellest edaspidi linnaelanike linna veebilehel ja ajakirjanduses.

 

 

 

 

 

Lugupidamisega,

Veigo Juuse

Maardu Linnavalitsus

kantselei peaspetsialist