Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm

Muuga Selts koos Maardu linnavalitsuse, ELKS Maardu osakonna ja MinuMuuga2035 algatuse esindajatega osaleb Siseministeeriumi ja Sotsiaalse Innovatsiooni Labori korraldatavas koosloome programmis, mis kestab 2022. aasta märtsist oktoobrini.

Lisainfo:

Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm – Koosloome