Kogukonna-alad

Kogukonna-alad on ühiskondlik ruum meie asulas. Üldplaneeringus on need alad väiksed rohelised lapikesed, millel enamasti puudub ruumi juhttarbe märge, ent sisult on need haljas-, parkmetsa alad. Tegemist on suhteliselt väikeste (1000-4000 m²) kvartalisiseste muru- ja metsalapikestega, ent on ka suuremaid, nagu näiteks Sookailu tee 3 paiknev 5079m² avar muruplats Käära oja kanjoniserval. Kandi rahvas on sinna rajanud toreda jaanituleplatsi ning miks mitte unistada võimalusest olla küllakutsutud?

Meie nägemuses on kogukonnaplatsid võimalus kogukonnal unistada ja pakkuda ideid, mis võiks meie ühist linnaruumi rikastada. Eelkõige aga küsida, kas laste mänguväljakud on ikka piisavalt lähedal kodule, et ema oma põnnidega sinna minna jaksaks? Või – kas meie kvartalis leidub mõnus koht, kus lisaks koduaiale olla? Peatähtis aga on, et linn neid alasid maha ei müüks, sest pargirohelust peab ka majadevahelisse ruumi jaguma.

Siin need alad on – paku ideid!

 • Päevalille tee lõik L2
 • Paelrohu tee lõik L2 – pikk ja lai kraavitrass
 • Õunapuu pst 21
 • Põldheina tee 11a
 • Kuuskheina põik 1 – ala asumi südames, otse kergliiklustee ääres!
 • Hiirekõrva tee 9b
 • Murelipuu pst peamiselt majade 3-15 esine parkmetsa ala
 • Kukeharja põik 12
 • (Lähiaadress) Sookailu tee 3
 • Karikakra tee haljasala
 • Hanerohu tee haljasala
 • (Lähiaadress) Kreegipuu pst 13a
 • (Lähiaadress) Viljapuu pst 65a

Meie ettepanek: iga mikrokogukond Muugal mõtleb ja ütleb ise, mida tema oma kodulähedasel platsil/ühiskondlikul alal kõige rohkem vajab ning näha eelistab.

Siin saab tutvuda maakasutusplaaniga:

Maardu_maakasutusplaan

Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.

#MinuMuuga2035 töörühma kaardistatud ettepanekud kogukonnaalade kohta:

 1. Viljapuu pst truup kinni, sellest kujuneks peatänav Muugale. Liiklus ühel pool ühes suunas ja teisel pool roheala teises suunas. Üks mänguväljak olemas, teine võiks olla Õunapuu pst ja Altmetsa tee vahelisel alal ning kolmas mänguväljak Karikakra tee läheduses. Veel võiks sellele Viljapuu pst ja Õunapuu pst ristumise läheduses olla turuplats betoonist laudadega ning võimalusel ka varikatusega iga laua kohal, samuti võib sinna planeerida festivaliala. Viljapuu pst Altmetsa tee ristumise lähistel võiks olla Jaapani aed puhkepinkidega, malelauad. Tore oleks veel mahutada Viljapuu pst.-ele Noorte skatepark. Mänguväljakute juurde WC
 2. Ploomipuu pst Kassitatra Pirnipuu pst vahelisele alale Põhikool koos ujula ja spordiväljakuga, samas võiks olla ka Noortekeskus.
 3. Pirnipuu pst Ploomipuu pst ja Keerispea vahelisel alal Lasteaed ja Hooldekodu
 4. Kuuskheina põik, Kuuskheina tee Õunapuu pst kolmnurka Vabaajakeskus koos raamatukoguga.
 5. Paelrohu tee Muuga tee suunas Piknikuplats.WC
 6. Paelrohu tee Altmetsa tee suunas Koerte jalutus-treeningväljak.
 7. Lennula alal spordiväljak, kiigeplats, WC
 8. Ohaka põik – Lasteaed
 9. Õunapuu pst. Hellerheina tee nurk kaevu ümbrus korda, vajalik mõni pink, laud ning katusealune
 10. Klaasi, pappi ja paberite kogumiskonteinerite asukohad: Altmetsa tee ääres, Kirsipuu poe juures, Muuga tee ääres, Kallavere tee ääres
 11. Piki Altmetsa tee lõunapoolset äärt ja Tiigi tn, Laiaküla tee ja Roostiku tn vahelisel rohealal jooksurada (pinnasetee) ning treeningaparaadid, WC.
 12. Altmetsa tee 18 idapoolses osas (Viljapuu puiesteest ida pool) koerte mänguväljak-treeningplats.

Mida arvate? Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.