Ettepanekud üldplaneeringu kohta. Tagasiside põhjal ja esialgsetest tööversioonidest koostatud konsolideeritud versioon: Ettepanekud Maardu linna üldplaneeringu kohta.

Maardu linn teavitas oma kodulehel Üldplaneering (koostamisel) – Maardu Linnavalitsus (kovtp.ee), https://maardu.kovtp.ee/uldplaneering-koostamisel- , et avalik arutelu toimub 17.12.2020 kell 17.00 Maardu Vaba  Aja Keskuses (vajalik eelregistreerimine Maardu LV-s) ning lehel on toodud ka Maardu linna seisukohad üldplaneringu avalikul väljapanekult esitatud ettepanekutele.

Palun saada oma ettepanek või soovitus e-maili aadressile: MinuMuuga2035@online.ee