Projekt „Muuga Seltsi arenguvõimekuse suurendamine“

Muuga Selts viib ellu projekti „Muuga Seltsi arenguvõimekuse suurendamine“

Projekti periood: 1.04.2017 – 30.04.2018
Projekti eesmärgid:
• Seltsi tegevustesse on eesmärgistatud tegevuse tulemusel kaasatud motiveeritud, aktiivsed liikmed ja vabatahtlikud
• Seltsil on realistlik strateegia ja tegevusplaan
• Seltsi juhatusel ja aktiivsetel liikmetel on oskus kaasata kogukonda ja nende huvide eest seista ning viia oskuslikult läbi sise- ja väliskommunikatsiooni

Projekti lühikokkuvõte:
• Projekti käigus luuakse pikaajaline strateegia ning kavandatakse tegevused selle elluviimiseks
• Paranevad oskused kogukonda ja liikmeid värvata, kaasata ja juhtida, mille tulemusel kasvab liikmeskond ning kogukond osaleb seltsi ettevõtmistes
• Paranenud sise- ja väliskommunikatsiooni tulemusel suureneb avalikkuse teadlikkus seltsi tegemistest, mis loob võimalused parema püsirahastuse leidmiseks

Projekti tulemus:
• Muuga Seltsi liikmeskond ehk meeskond on võimekas töötama ühtse eesmärgi nimel
• Ühingu ja liikmete vahel on toimiv sise- ja väliskommunikatsioon
• Liikmeskond on kokkuhoidev ning ühing tegutseb võimekalt
Projekti tegevuskava:
2017. aasta:
04.-05.17​  Projekti käivitus, avakoosolek
06.17​​          Eelkohtumine koolitajatega
06.-08.17​  Küsimustiku väljatöötamine
09.17​​          1. koolitus: sisekommunikatsioon ​​- meeskonna koostöö
09.17​​          Vaheanalüüs, olukorra kaardistus
09.17​​          Uudisartikli kirjutamine
09.-11.17​​    Reaalsete tegevuste elluviimine
12.17​​           Koolitus: väliskommunikatsioon
12.17​​           Vaheanalüüs, olukorra kaardistus
12.17​​           Uudisartikli kirjutamine
12.17 ​​          Reaalsete tegevuste elluviimine
2018. aasta:
01.-02.18   ​​ Reaalsete tegevuste elluviimine
02.18​​          Koolitused: meeskonnatöö, rollid
02.18​​          Vaheanalüüs, olukorra kaardistus
02.18​ ​         Uudisartikli kirjutamine
02.-03.18​​   Reaalsete tegevuste elluviimine
03.18​​          Küsimustiku täitmine
03.18​​          Koolitus: meeskonna ja kommunikatsiooni juhtimine
03.18​​          Uudisartikli kirjutamine
04.18​​          McKinsey suutlikkuse analüüsi ​kordustäitmine

Projekti kogumaksumus:
9 473,00 eurot, sellest
8 995,31 KÜSKi toetus
477,69 Muuga Selts MTÜ omafinantseering

Lisainfo: Eve Kislov
Muuga Selts MTÜ
eve.kislov@gmail.com
502 0971