Projekt “Muuga aedlinna külaplatsi arendamine” 2022-2023

Muuga Selts viis 2022-2023. aastal ellu projekti “Muuga aedlinna külaplatsi arendamine”, mille käigus soetati Muugale Lennula kinnistule (külaplatsile) 4 komplekti pinkidega palklaudu ja täiendati Lennula kinnistu olemasolevat laste mänguväljakut 4 uue atraktsiooniga. Projekti rahastati kohaliku omaalgatuse programmist (KOP), Maardu linnavalitsusest ja seltsi omavahenditest. Palklaudade õlitamine toimus kogukonna poolt talgute korras, vahendid soetas soetas Muuga selts.