Ühiskondliku hoone maa-alad (üldplaneeringus tähis AA)

Ühiskondliku hoone maa-ala on valitsus-, haridus-, tervishoiu-, hoolekande-, kultuuri- ja spordihoone ja neid teenindavate rajatiste juhtotstarbega maa-ala.

Keskuse maa-alale Muuga elamupiirkonnas võib ehitada:

 • kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuse hooneid;
 • büroo- ja administratiivhooneid;
 • haridus-, teadus- ja koolieelse lasteasutuse hooneid;
 • tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandehooneid;
 • teatri-, klubi/rahvamaja-, kino-, muuseumi-, galerii- ja raamatukoguhooneid;
 • noortekeskusi;
 • päevakeskusi;
 • sakraal- ja tavandihooneid;
 • spordihalli, võimlat;
 • eritingimusi nõudvate tervishoiu- ja hoolekandeasutuste hooneid;
 • muid piirkonda teenindavaid ning keskkonda sobituvaid hooneid ja rajatisi (parklad, tänavad, jalgratta- ja jalgteed, väljakud vms), sh tehnoehitisi.

Muugal olemasolevad ühiskondliku hoone maa-alad on:

 • Ploomipuu pst 52//54 – Muuga Lasteaed, krundile on kavandamisel juurdeehitis.
 • Ploomipuu pst 66a – ala suurus 17441 m².

Meie ettepanek: asumi uus keskuseala, kuhu ehitada Muuga Põhikool, ruumivõimalusel koos ujula ja spordiväljakuga (sh skatepark vms), ruumid avatud noortekeskusele.

 • Rõikheina tee 42, nn Lennula kinnistu – ala suurus 27725 m². Alale on ÜP-s kirjutatud sport

Meie ettepanek: spordikeskuse hoone ja väljakud. Märkus: kuna teeninduspiirkonda jääb Viimsi valla Laiaküla elanikkond, teha ettepanek rajatise planeerimiseks koostöös Viimsi vallaga.

Siin saab tutvuda maakasutusplaaniga:

Maardu_maakasutusplaan

Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.