Teadlik linnaplaneerimine koos kogukonnaga

#MinuMuuga2035 on kogukonna nägemus sellest, milline võiks olla Muuga elupiirkond aastaks 2035.

Kes me oleme?

Oleme tosinkond Muuga elanikku, keda ühendab huvi oma kodukoha hea käekäigu pärast. Ajendi tegutsemiseks andis Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonna suvel korraldatud matk Altmetsa tee tagustesse, et uurida siinset loodust ja inimtegevuse mõjusid sellele. Muuga aedlinna ümbritsev tööstusala on aasta-aastalt elupiirkonnale lähenenud ning siinsete rohealade arvelt juba kõvasti lõivu võtnud. Nähtu-kuuldu kutsus kaasa mõtlema paljusid ning nii sündiski mõte nii „meist“  kui vajadusest ja võimalusest panustada Maardu üldplaneeringu eelnõu muutmisse ja täiendamisse.

Maardu linna üldplaneeringu eelnõuga saad tutvuda siin

Oma aruteludes oleme leidnud, et meie kogukonnal on aeg võtta seisukoht järgmistes küsimustes:

  • Kas me tahame, et meie asum elab linnakeskset või looduslähedast elu? Või hoopis looduslähedus keset linna?
  • Kuidas olla kaitstud õhusaaste ja müra eest, mis tungivad peale sadamaga ja klindialusele territooriumile laieneva äri- ja tööstusmaaga? Teisisõnu, mis on abinõud ja lahendid, et tasakaalustada keskkonna heaolu ja tööstussektori kasumlikkust?
  • Millisena soovime näha munitsipaalmaa kasutust ja maale kavandatavaid funktsioone Muugal arvestades kogukonna tulevikuvajadusi?

Meie koostööpartneriteks on Muuga Selts, Laiaküla Selts ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) arhitektuuri ja urbanistika akadeemia üliõpilased kolme õppejõu juhendamisel.

Meie töögrupi vabatahtlikud aktivistid on Marion, Piret, Kaire, Raul, Agnes, Allan, Elle, Heli, Villu, Tiiu, Jaak, Urmas, Eve, Juta.

Kas teadsid, et…

  • Muuga elupiirkond on 448ha suur.

Võrdluseks: Kallavere suurus on 304ha. Munitsipaalmaad, millele veel on võimalik kavandada, on vähe ning seda tähelepanelikum tuleb olla , et kavandatav maakasutus järgiks kohaliku kogukonna huve.

  • Muuga elupiirkonnas paikneb umbes 4000 kinnistut keskmise suurusega 900m².
  • Ehkki Muugal elab ametlikult 13% Maardu elanikkonnast (~3000 inimest), ei vasta see arv siin tegelikult aastaringselt elavate inimeste arvule.

Paljud Muugal aastaringselt elavad inimesed eelistavad siiani omada sissekirjutust Tallinnas. Tihti on põhjuseks kohalike avalike teenuste puudulikkus või rahulolematus nende kvaliteediga. Näiteks tasuta ühistransport, puuduv põhikool ja perearstipunkt.