Keskuse maa-alad (üldplaneeringus tähis C)

Keskuse maa-alale Muuga elamupiirkonnas võib ehitada:

 • kaubandus-, toitlustus-, majutus- ja teenindushooneid;
 • büroo-, ühiskondlikuid- ja kultuurihooneid;
 • tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandehooneid;
 • muid maa-ala teenindavaid ja keskkonda sobituvaid hooneid ja rajatisi (parklad, tänavad, jalgratta- ja jalgteed, mänguväljakud vms), sh tehnoehitisi.

Keskusalade väljaarendamisel tuleb pöörata suurt tähelepanu nö linnaliste teenusfunktsioonide tekkele ja kvaliteetse avaliku ruumi, sh haljastatud väliruumi loomisele. Keskuse maa-alade määratlemisel on lähtutud kahest peamisest asjaolust:

 • kesksest asukohast, mis võimaldab võrdset ligipääsu kõigile linna elanikele ja kergesti leitav ka külalistele;
 • Muuga elupiirkonnas olemasoleva linnaruumi atraktiivsusest (huvitav reljeef, hoonestus, rohelus).

Muugal olemasolevad keskuse maa-alad on:

 • Pirnipuu pst 82, ala suurus kokku 4589 m². Hoolekandekeskus.

Meie ettepanek: lisada hoolekandekeskusele ka perearstipunkti või tervisekeskuse teenus.

 • Pirnipuu pst 86, ala suurus kokku 2437m².

Meie ettepanek: Muuga kogukonnakeskus, mille kompleksi peaks kuuluma kohvik, 2 suuruses kultuuriürituste saalid, huviringi toad, raamatukogu, päevakeskus. Väliala suveüritustele.

 • Ohaka põik 2, ala suurus kokku 16590 m². Hetkel juhttarbelt roheala, ent üks väheseid maa-alasid, mis võimaldab mõelda vajalikule/võimalikule ühiskondlikule rajatisele.

Meie ettepanekud:

 1. Osaliselt muuta ÜP-s määratletud ruumi juhttarvet haljas- ja parkmetsa maa-alast ühiskondliku hoone maa-alaks.
 2. Kavandada alale Muuga Loodusmaja (nt nagu https://www.tartuloodusmaja.ee/).

Siin saab tutvuda maakasutusplaaniga:

Maardu_maakasutusplaan

Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.