Projektid

Muuga Seltsi projektid:

KÜSK projekt „Muuga Seltsi arenguvõimekuse suurendamine“ 2017

KOP projekt “Kaasav selts, kaasatud kogukond” 2021

Siseministeeriumi ja Sotsiaalse Innovatsiooni Labori “Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome projekt” 2022

KOP projekt “Muuga lastekaitsepäev 2022” 2022

Muuga kohvikute- ja kogukonnapäev 2022. Vaimutoidukohviku arutelude kokkuvõte.

KOP projekt “Muuga aedlinna külaplatsi arendamine” 2022/2023