Planeeringunägemus #MinuMuuga2035 – mis see on ja milleks?

Üldplaneering on koos kogukonnaga tehtav ruumiline visioon tulevikust, mis põhineb ajaloole ja paikkonna väärtustele. Tegemist on protsessiga, mis kõige enam saab mõjutada linna ruumi korraldust ja arengut. Planeerimine ei saa ega tohi olla vaid ekspertide ega ametnike pärusmaa!

Kui  küsida, miks me ei piirdu vaid seadusest tulenevate õigustega üldplaneeringu eelnõule vastuväidete esitamiseks, on vastus, et vastuväited räägivad pelgalt sellest, mida me ei taha. Et rääkida sellest, mida Muuga elanikud tahavad, tuleb seda neilt enestelt küsida.

Muuga elanikkonna planeeringunägemus #MinuMuuga2035 on koostatav strateegia, mis koondab kogukonnataotluse elu, ruumi ja ümbritseva keskkonna hoidmiseks ja arendamiseks Muuga elamupiirkonnas järgmisel viieteistkümnel aastal. Kas ja kuidas mõjutab dokument edaspidiseid linnavalitsuse otsuseid, pole teada. Võibolla polegi see tähtis kui räägime tugevast rohujuurest.

Koostöös partnerite ja kogukonnaga on eesmärk pakkuda ruumilise planeerimisega seonduvates teemavaldkondades välja hulk ideelahendusi praeguse olukorra muutmiseks. Sellest kõigest saate teada jooksvalt, infot lisandub!

Töö valmimistähtaeg: 15.06. 2021