Ettepanekud arengukava kohta

Ettepanekud Maardu linna arengukava 2021-2030 kohta. Tagasiside põhjal koostatud fail: Maardu linna arengukava 2021-2030_Muuga kogukonna ettepanekud.