Esileht » Aedlinna Uudised, Aktiivne » Muuga seltsi liikmete infokiri juuni 2024

Muuga seltsi liikmete infokiri juuni 2024

19.06.2024 toimus Lennula kinnistul Muuga Selts MTÜ liikmete korraline üldkoosolek. Osavõtjaid oli kohal tavatult palju, lausa 23, koos volikirjadega 30. Arvestades, et Muuga Seltsil on tänaseks liikmeid 123, ja üldkoosolek on vaid kord aastas, on osalejate arvu kindlasti võimalik kõvasti parandada!

Koosolekul kinnitasid seltsi liikmed seltsi 2023 majandusaasta aruande ja tegevusaruande. Siinkohal suur tänu seltsi raamatupidajale Kadrile tema jätkuva tubli panuse eest seltsi tegevusse!

Maardu linnavalitsuse plaanidest ja tegemistest seoses Muugaga tegi ülevaate linnapea Vladimir Arhipov. Peamiselt tegeletakse sellel suvel sadeveekraavide rekonstrueerimise ja hüljatud kruntide omanike informeerimisega kruntide korrashoiu vajadusest. Linnavalitsus palub kõigist probleemidest teada anda 24h töötaval telefonil 6060800, mis on kõige kiirem info edastamise viis. Juulikuust on Maardul uus linnapea seoses senise linnapea suundumisega tööle Riigikokku.

Seltsile valiti ka uus juhatus. Juhatuse liikmete kandidaadid ja nendele antud häälte arv jagunesid järgmiselt:

Marion Bobkov – 5 häält

Eve Kislov – 11 häält

Raul Järg – 9 häält

Agni Kaldma – 18 häält

Krista Keelmann-Vessin – 19 häält

Margot-Helena Kasari – 15 häält

Juhatuse liikmeteks valiti Krista Keelmann-Vessin, Agni Kaldma, Margot- Helena Kasari. Uus juhatus valis juhatuse esimeheks Margot- Helena Kasari.

Minu eesmärk Muuga Seltsi juhatusse kandideerimisel oli Muuga Seltsi sise- ja väliskommunikatsiooni edendamine ning rahastuse leidmine seltsi tegutsemiseks. Siinkohal teengi esimese katse väikese infokirja näol ning palun seltsi liikmetel ühtlasi vastata lühikesele küsitlusele, et saaksime seltsi liikmetega veidi paremini tuttavaks ning oskaksime edaspidi ka küsimusi paremini adresseerida. Palun vastata lühikesele küsitlusele siin:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIoe_8dqTn5bJGndKdGQNCkgMnPjzJFfLM6xqFTfNrs_CVXQ/viewform?usp=sf_link

23. juunil toimus Muuga traditsiooniline jaanipidu, mis tegi taaskord osalejate rekordi. Esinesid Hellad Velled ja Põhja-Tallinn. Jaanipeo pilte ja videosid saab vaadata Muuga Seltsi Facebooki lehelt.

Edaspidised üritused Muugal:

14.07 Muuga kohvikutepäev

10.08 Muuga päev ja laat

Soovin ka meelde tuletada, et seltsi elementaarseks käigushoidmiseks tuleb liikmetel tasuda seltsi liikmemaksu 12€ aastas. Sellel aastal on liikmemaksu tasunud vaid 54 seltsi liiget 123st. Liikmemaksu saab maksta Muuga Seltsi kontole EE447700771002006108. Kõige lihtsam viis liikmemaksu maksmiseks on vormistada püsikorraldus, nii ei lähe see enam kunagi meelest ära!

Tänan tähelepanu eest ja ootan huviga tagasisidet, ettepanekuid ja küsitluse vastuseid!

Agni Kaldma

Muuga Selts MTÜ juhatuse liige