Esileht » Aedlinna Uudised, Aktiivne » Muuga seltsi üldkoosolek

Muuga seltsi üldkoosolek

Muuga Selts MTÜ korraline üldkoosolek toimub kolmapäeval 19.06.2023 kell 18, asukoht Lennula kinnistu (jaanitule plats, aadress Rõikheina 42, sissesõit Käbiheina teelt).

Koosolekul saavad osaleda hääletusõigusega kõik seltsi liikmed. Koosolek on avatud ja osaleda saavad ka kõik muud huvilised, kes soovivad tutvuda seltsi tegevusega. Samuti on võimalik koosolekul avaldada soovi seltsiga liitumiseks. Hääleõigus koosolekul on ainult seltsi liikmetel ja teised osalejad hääletada ei saa.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2023a majandusaruande, tegevusaruande ja revisjoni kokkuvõtte ülevaade.

2. 2023a majandusaruande ja tegevusaruande kinnitamine.

3. Linnavõimu ülevaade Muugal tehtust, arengutest ja plaanidest.

4. Ülevaade seltsi 2024a plaanidest, üritustest ja projektidest.

5. Seltsi juhatuse valimised.

6. Muud küsimused ja ettepanekud.

7. Kodanik Ivanišvili ülevaade Kalda kinnistuga seotud plaanidest (Altmetsa/Ploomipuu ristmiku lähedal Altmetsa tee ääres olev eraomandis kinnistu).

Seltsi liikmetele on tutvumiseks saadetud seltsi 2023a majandusaruanne, tegevusaruanne ja revisjoni kokkuvõte. Majandusaruandes on arvestatud revisjoni ettepanekut tegevusaruande formaadi osas ja see on vastavalt muudetud, eraldi on lisatud detailne versioon tegevusaruandest. Lisaks on manuses tutvumiseks revisjoni ettepanekul koostatud raamatupidamise sise-eeskiri.