Esileht » Aktiivne » 29.04.2011 Üldkoosoleku protokoll

29.04.2011 Üldkoosoleku protokoll

Muuga Aedlinna Selts

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Korduskoosolek toimus 29.04.2011 kell 18.00 kuni 18.45

Koosolekul osalesid liikmed:

Kaia Taal, Ain Alev, Oliver Viikant, Marek Mardiat, Jüri Peetson, Raido Rei

Vastavalt Ühingu põhikirjale on Ühingu  üldkoosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Raido Rei ja protokollijaks Kaia Taal.

 

PÄEVAKORD:

  1. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine;
  2. muud päevakohased teemad

 

OTSUSED

1.Juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine;

Juhatuse liikmed Jüri Peetson, Tarmo Pedak ja Indrek Vaino esitasid 3.aprillil 2011 avalduse astuda tagasi. Üldkoosolek otsustas tagasi kutsuda praegused juhatuse liikmed. Uueks juhatuse liikme kandidaadiks esitati Raido Rei. Raido Rei oli kandidatuuriga nõus.

Otsus vastu võetud ühehäälselt.

2.Arutelu muudel päevakohastel teemadel

Teeme ära üritusel osalemine

Otsustati oodata kuni prügi ära sulab, seejärel hakata kaardistama kohti kuhu on tekkinud isehakanud prügimäed. 7.mail korraldada koostöös Maardu LVga Muuga heakorrapäev

Maha jäetud majad ja krundid

Teavitada elanikke, et linnavalitsus soovib teada kus asuvad maha jäetud majad ja krundid.

Lumekoristus

Probleem: 2010 -2011 väga hull olukord Altmetsa teel. Maximas käimine jala pea võimatu.

Otsustati: Juhatuse ülesanne arutatakse seda teemat Maardu LV Muuga arenduskomisjonis, vältimaks  sarnast olukorda järgmisel talvel.

Lemmikloomad

Informeeriti: Raido selgitas 9.aprill  toimunud hulkuvate lemmikloomade püüdmise aktsioonist kokkuvõte

Probleem: Palju lemmikloomad on kiibistamata.

Otsustati: Uurida koostöövõimalusi loomaarstide ja loomatoidu firmadega, kas on võimalik Muugal pakkuda tasuta kiibistamist, tegeleb Raido.

Ajaleht

Probleem: Ei ole kedagi kes ette võtaks.

Otsustati: Raido teeb uue algatuse.

Teavitati: Raido teavitas, et muugaaedlinn.ee uus formaat toetab ilmuvat paberkandjat.

Kanalisatsioon

Probleem: Ei ole täit selgust kuhu ja kuidas kaevamine edeneb.

Informatsioon: Tarmo teatas, et Maardu LV uuendab liiklusskeeme oma kodulehel, peab sealt jälgima. Maardu.ee lisatud lingid, ilmuvad ka muugaaedlinn.ee lehele, lisamise järjekorras.

Eelmiste aastate tegevuse aruanne

Jüri tutvustas tehtut:

Korraldati Kevadlaata, Sügislaat, avati Staadioni

Samas tõdes Jüri, et selgelt on vähem üritusi, kui esimesel aastal. Vaja oleks rohkem Mina teen! algatusi.

Sport ja vabaaeg

Tarmo informeeris: Lennula kinnistu detailplaneeringu ettepanek foorumis

3-nurkne krunt Õunapuu ja Paelrohu ristis. Raido uurib, mis plaanid on sellega

Maardu LV.

Tehti ettepanek: Kokku kutsuda jalgpallimeeskonna avakoosolek ja otsustada, kas minnakse see hooaeg mängima või mitte. Kes soovib korraldada?

Muuga taristu

Tõdeti: Olukord on väga hull, nt: Altmetsa ja Õunapuu. Kindlasti juhtida sellele Maardu LV tähelepanu.

Ettepanek: Palume saata infot halbadest teeoludest info@muugaaedlinn.ee aadressile.

 

 

Raido Rei

Juhatuse liige