Esileht » Aktiivne » Ootame külla Kallavere Keskkooli!

Ootame külla Kallavere Keskkooli!

Igal kevadel on  meie kooli üheks traditsiooniliseks ürituseks tähistada emadepäeva suure kevadkontserdiga. Sel päeval avatakse ka õpilastööde näitus.

Käesoleval õppeaastal toimub üritus  5. mail  algusega 18.00 kooli spordisaalis. Näitust on võimalik külastada  5. maist kuni 12. maini juurdeehituse II korruse klassis.

Uudse ettevõtmisena oleme planeerinud sellesse nädalasse ka uute õpilaste vastuvõtu 1. ja 10. klassidesse.  Üksikuid vabu kohti on ka teistes klassides.

Et meie kooli astuda soovijatel oleks lihtsam otsustada ,toimub neile 5.mail algusega kell 12.00 Noorte tn 5 koolimajas kooli õppetöö korralduse, tunniväliste tegevuste võimaluste, õpikeskkonna tutvustamine.  Arutame ka õpilastranspordi korraldamist Muuga aedlinnas elavatele õpilastele. Etteruttavalt võin öelda, et kavas on mitmeid uuendusi ka venekeelse õppekeelega kooli lõpetanud õpilastele. Õpilaskandidaatide ja nende vanematega kohtuvad kooli juhtkonna, hoolekogu, õpilasesinduse ja õpetajate esindajad. Õhtul olete koos meie õpilaste vanemate, vanavanemate ja meie praeguste õpilastega oodatud kevadkontserdile.

Küsimuste tekkimisel saate kindlasti informatsiooni meie kooli õpilastelt ja kooli kantseleist            tel 6060851.

Silvi Mets

Kallavere Keskkooli direktor