Author: Jyri


Uudised keevetööde tandrilt.

 Muuga Aedlinna tööde plaan
Hetkel käivad kaevetööd järgnevatel tänavatelRaiheina tee

 • Murumetsa ja Peterselli tn vahelisel raudtee poolsel lõigul
 • Veehoidla ja Murumetsa tn vahelisel raudtee poolsel lõigul
 • Puude ja võsa mahavõtt toimub järgnevatel tänavatel

 • Kallavere ja Maardu tee ääres
 • 17.-23.01 planeeritavad kaevetööd on järgnevatel tänavatel:

 • Raiheina tee
 • Murumetsa ja Peterselli tn vahelisel raudtee poolsel lõigul
 • Veehoidla ja Murumetsa tn vahelisel raudtee poolsel lõigul
 • Alustatakse Maardu teega Kallavere ja Maardu tee ristmikust.
 • Kallavere tee ja Viljapuu ristmikust suunaga Maardu teele
 • Õunapuu pst, alustatakse Pirnipuu pst ristmikust
 • Kassitatra tee
 • Paljud tööd jätkuvad ka sellele järgneval nädalal. Lisaks planeeritakse alustada kaevetöödega Maardu tn ja Veehoidla ristmikust raudteeni ja Uus-Muuga pst ja Murumetsa tn ristmikust kuni Soosalu tn ristmikuni.

  Tööde kiirus ja tegemine sõltub palju ka ilmastikust. Rohke lumi aeglustab tööde tempot. Kaevikust väljakaevatud pinnas viiakse minema ja asendatakse kuiva täitepinnasega. Peale tänavalõigu trassi paigaldust, taastatakse tee sõidetavus võimalikult ruttu.
  Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Jäädes lootma Teie mõistvale suhtumisele, 

  Urbo Riivald
  Objektijuht
  urbo.riivald@merko.ee

  Veel alternatiive elukoha registreerimiseks!

  1.detsembri seisuga on elanike registri järgi Keilas inimesi kokku 9945.  Kas saame aastavahetuseks 10 000 elanikku kokku ?

  Elanike registris määratled sa enda elukoha, piirkonna, mille ülalpidamises sa osaled.  Meist igaühe palgast jõuab 11,4 %  kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Kui inimese palk on 9000 krooni, siis tulumaks sellest on 1417 krooni, millest riigile läheb 391 krooni. Linnakassasse jõuab 1026 krooni.  Selle rahaga saab parandada meie ühist linnakeskkonda, koolitada meie lapsi, toetada abivajajaid, hoida meie teid sõidukorras, tänavad puhta ja valgustatuna ja teha palju vajalikku. 

  Kui Sa ei ole veel  elanike registrisse kantud kui Keila elanik, on paras aeg seda teha veel enne aastavahetust. Siis hakkab uuel aastal ka Sinu tulumaks laekuma su kodukohta.  Seda kasutatakse vahetult Sinu hüvanguks. Sa teed  heateo oma perele ja naabritele ning näitad hoolivust ka oma kodulinna tuleviku vastu.

  http://web.keila.ee/45783

  Muugalt väljumata maardulaseks!

  Muuga elanike paremaks teenindamiseks vurab kohale buss, mille soojas sisemuses on võimalik enda elukoha kohta märget muuta. Regsitripidajat on võimalik trehvata alljärgnevates paikades

  23.nov    16.30-18.00  kpl “Maxima”          Altmetsa tee 1

  30.nov    16.30-18.00  kpl „NZ Market“     Kallavere tee 41

  7. dets    16.30- 18.00 bussipeatus „Uus Muuga“ Maardu tee 36 a

  14. dets  16.30- 18.00 kpl “Kirsipuu”         Õunapuu pst 47

  21.dets   16.30-18.00  kpl “NZ-Market”      Kallavere tee 41

  28.dets   16.30-18.00  kpl “Maxima”          Altmetsa tee 1

  Maardu Linnavalitsuse teade

  Altmetsa tee 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering

  Planeeritav ala asub Muuga elamupiirkonnas ja on suurusega ca 2,8 ha.Detailplaneeringu alusel on kinnistu jagatud kolmeks: 1 üldmaa (haljasala) ja  2 elamumaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa kruntidele on lubatud rajada kuni 3 hoonet kõrgusega kuni 2 korrust ja ehitusaluse pinnaga kuni 300 m2.

  Maaameti kaart.

  On vanne antud, leping sõlmitud.

  Merko Ehituse ja Merko Infra konsortsium sõlmis täna (7.10.2010) töövõtulepingu Maardu linna veemajandusprojekti Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehituseks.

  ASiga Maardu Vesi sõlmitud lepingu maksumus on 207,68 miljonit krooni (ilma tellija 7-protsendise varuta), millele lisandub käibemaks, teatas Merko Ehitus.

  Lepingu kohaselt ehitatakse ja rekonstrueeritakse 32 km veetorustikke, 76 km kanalisatsioonitorustikke ning 15 kanalisatsioonipumplat. Antud projekti raames võimaldatakse kanalisatsioonivõrguga liituda 2880 ning veevõrguga 940 kinnistul. Lisaks rekonstrueeritakse 440 kinnistu olemasolevat veevõrguühendust.

  Tööde teostamise tähtaeg on 2012. aasta sügis.

  Järgmine lehekülg »