Esileht » Aktiivne » Maardu Linnavalitsuse teade

Maardu Linnavalitsuse teade

Altmetsa tee 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Planeeritav ala asub Muuga elamupiirkonnas ja on suurusega ca 2,8 ha.Detailplaneeringu alusel on kinnistu jagatud kolmeks: 1 üldmaa (haljasala) ja  2 elamumaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa kruntidele on lubatud rajada kuni 3 hoonet kõrgusega kuni 2 korrust ja ehitusaluse pinnaga kuni 300 m2.

Maaameti kaart.