Esileht » Aktiivne » Planeeritava naftapargi arutelu

Planeeritava naftapargi arutelu

Käesoleva kirja manuses on informatsioon Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, riigimaa 5 , Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi ning KSH programmi eelnõu avalikust väljapanekust ja arutelust.

 

Link failile:

arutelu

 

Lugupidamisega,

Jekaterina Radik

Maardu Linnavalitsuse

LAMO peaspetsialist

6060731

jekaterina.radik@maardu.ee