Esileht » Aktiivne » 1. märtsil alustab Maardu linnas jäätmevedu Ragn-Sells

1. märtsil alustab Maardu linnas jäätmevedu Ragn-Sells

Head maardulased! Teame, et iga uus algus ja suurem muudatus toob endaga kaasa ärevust ja küsimusi. Nii on ka Maardu linnas jäätmeveoga, kus 1. märtsist alustab teenindamist Ragn-Sells. Juba etteruttavalt võime öelda, et Ragn-Sellsil on väga suured korraldatud jäätmevedude alustamise kogemused ja kõik liigub paika ka Maardus.

Saame tuttavaks

Ragn-Sells on Rootsi pereettevõtte. Eestis oleme tegutsenud juba 1992. aastast alates olles kogenuim jäätmekäitleja Eestis. Skandinaavia ettevõttele omaselt väärtustame keskkonda ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid. Ragn-Sells on investeerinud palju just tehnoloogiatesse, mis aitavad suurendada taaskasutavate jäätmete hulka.

Jäätmevedu Maardus

Alustame Maardus jäätmevedu 1.märtsil, kuid eelnevalt teeme piirkondade ja objektide kaardistusi, et meie klientidele sujuks kõik võimalikult hästi esimesest päevast saadik. Samas võib juhtuda, et esimesel paaril nädalal tuleb üht-teist korrigeerida ning teenindamine võtab mõnevõrra rohkem aega.

Teenindame kliente hommikul kella 7.00-22.00. Kui teie graafikupäev langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale, siis olge mureta, tuleme ka nendel päevadel!

Miks üldse on korraldatud jäätmevedu vajalik?

Korraldatud jäätmevedu on Eestis kehtinud 2006.aastast. Selle eesmärgiks on tagada, et jäätmed jõuaksid selleks ettenähtud kohtadesse ja et neid käideldakse normidele vastavalt.
Varem oli Eestis pea igal omavalitsusel oma väike prügila, mis paraku ei vastanud keskkonnanõuetele ja oli ka tavapärane, et jäätmeid ei jõudnud isegi sinna.

Kuidas kujuneb jäätmeveo hind?

Ragn-Sells esitas Maardu linna poolt korraldatud jäätmeveo konkursil kõige soodsama pakkumise. See, et osadele läheb jäätmevedu kallimaks ja osadele soodsamaks, on seotud konkursi tingimustega. Tavapärane printsiip kehtib ka siin, et mida suuremad on kogused, seda väiksemaks muutub tonni hind. Näitlikult öeldes 800 l konteinerit tuleb tühjendada 1 kord, siis sama mahu saamiseks tuleb 140 liitriseid konteinereid tühjendada neli korda. Seetõttu on suurte süvamahutite teenindamine muutunud linnakodanikele soodsamaks.

Maardus on laialt kasutusel süvamahutid ja konkursi tingimustes oli suur rõhk nende tühjendamisele. Ragn-Sellsil on olemas nii vastav tehnika kui ka kogemus süvamahutite tühjendamiseks.

Jäätmeveo hinda üldisemalt mõjutavad asula tihedus, jäätmekoguse hulk ja transpordi kaugus käitluskohta.

 

Ühismahutid

Ragn-Sells jätkab KÜ-de ja linnavalitsuse soovil võimalust jagada mahuteid mitme klienti vahel nö mõttelisteks osadeks. Seejuures sõlmitakse iga osalisega eraldi leping ja samuti saab klient arve vastavalt oma osale.

Oluline on meeles pidada, et ühismahuti kasutajad peavad valima endi hulgast volitatud kontaktisiku, kes edastab lepingute sõlmimiseks vajalikud andmed osanike kohta ning kes jääb peamiseks kontaktisikuks suhtluses Ragn-Sellsiga.

Konteinerite rent ja müük

Konteineri kasutamiseks on kolm võimalust:

  • jätkate konteinerite rentimist Adelan Prügiveoga;
  • rendite konteineri Ragn-Sells´lt;
  • ostate isikliku konteineri.

Kui soovite konteinerit osta või rentida Ragn-Sells´lt siis andke sellest teada enne 28. veebruari 2013.

Kuidas saada vabastust

Jäätmeveost vabastuse saamiseks või jäätmeveo ajutiseks peatamiseks tuleb pöörduda Maardu linnavalitsuse poole. Varasemalt piisas peatamiseks ka jäätmekäitleja teavitamisest, kuid nüüd saab selliseid lubasid välja anda ainult linnavalitsus, kes teavitab sellest Ragn-Sellsi.

Telli e-arve ja kasuta iseteenindust

  • Üleskutse tellida e-arve ja iseteeninduse
  • Lisaks võime lubada, et aprilliks valmib ka kodulehe venekeelne versioon

Küsimuste korral teenidab teid tööpäeviti kella 8.00-17.00 meie klienditeenindus lühinumbril 15155.

 

Priit Sipelgas, Põhja regioonijuht