Esileht » Aktiivne » Uuringufirma Emor alustab küsitluse läbiviimist

Uuringufirma Emor alustab küsitluse läbiviimist

Uuringufirma Emor alustab 1. novembril Muuga sadama ümbruskonnas küsitluse läbiviimist, et teada saada inimeste arvamusi lõhnahäiringute kohta.

Uuring toimub Keskkonnainspektsiooni tellimusel ja selle eesmärk on selgitada lõhnaainete esinemise sagedust, iseloomu ja mõju inimestele. Need andmed on väga olulised õhu saastatuse piiramiseks ja parendusmeetmete väljatöötamiseks.

Uuring hõlmab Muuga ja Randvere küla, kust on tulnud kõige arvukamalt välisõhu kaebusi. Võrdluseks kaasatakse uuringusse ka Tammneeme küla. Ühtekokku intervjueeritakse juhuvalikul rohkem kui sadat kohalikku elanikku vanuses 18 – 50 aastat.

Osalemine uuringus on vabatahtlik ja küsitluses saadavaid andmeid kasutatakse ainult nimetatud uuringu huvides.

Kuidas küsitlejat ära tunda? Küsitleja esitab enne küsitlema asumist TNS Emori poolt välja antud volikirja küsitluste läbiviimiseks, millel on küsitleja foto, TNS Emori kontaktandmed ning volikirja number. Samuti esitab ta Keskkonnainspektsiooni kaaskirja, milles on küsitluse läbiviimise vajadus ja meetodid täpsemalt selgitatud.

Küsitlus kestab 18. novembrini. Küsitluse kokkuvõte on kättesaadav Keskkonnainspektsiooni kodulehel pärast kogutud andmete analüüsimist, alates 2013. aasta märtsist.

Mõistvat suhtumist ja koostööd soovides
Keskkonnainspektsioon