Esileht » Aktiivne » Muuga Seltsi projekt Muuga suvelõpu külapäev „Muuga Mugulad“ on edukalt lõppenud

Muuga Seltsi projekt Muuga suvelõpu külapäev „Muuga Mugulad“ on edukalt lõppenud

Muuga Seltsi projekt Muuga suvelõpu külapäev „Muuga Mugulad“ toimus ajavahemikul 2. mai kuni 30. september 2018. Projekti rahastati kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Kogu projekti maksumus oli 2 127,32 eurot, millest toetuse summa oli 1887,32 eurot.

Projekti raames toimus tore Muuga külapäev 18. augustil 2018. Külapäevast võttis osa hinnaguliselt üle 300 kogukonna ja lähiümbruse inimese; laadal osales 39 müüjat, kelledest 24 müüjat täitsid tagsisidelehe müügikoha ja laada korralduse kohta; 63 laadal osalejat täitsid küsitluslehed ja andsid tagasisidet kogukonna elu prandamise kohta; Muuga Seltsiga liitus külapäeval 12 uut seltsi liiget.

Muuga Selts tänab omapoolselt kõiki, kes ürituse õnnestumisele kaasa aitasid: HOLi ja Maardu Linnavalitsust rahalise toetuse eest, Eesti Meremeeste Misjonit osutatud abi eest ning kõiki kohaletulnud kauplejaid ja ostlejaid, esinejaid, kelleta laat ega pidu poleks saanud nii meeleolukas.

Tänud kõigile ja taaskohtumiseni järgmisel aastal!