Esileht » Aktiivne » Muuga Seltsi arenguvõimekuse projekt on edukalt lõppenud

Muuga Seltsi arenguvõimekuse projekt on edukalt lõppenud

Ajavahemikul aprill 2017 kuni aprill 2018 viis Muuga Selts ellu oma arenguvõimekuse suurendamise projekti. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital pea 9 000 euro ulatuses. Projekti juhtis seltsi juhatuse esimees Eve Kislov ning sisueksperdina osales projekti elluviimisel Agni Kaldma.

Projekti raames toimus 5 koolituspäeva. Seltsi liimete koolitajaks oli pikaajaliste kogemustega HAL Koolitus Ene Seidla juhtimisel.

Projekti tulemusel on:

  • seltsi tegevustesse kaasatud motiveeritud, aktiivsed liikmed ja vabatahtlikud. Seltsi kuulub üle 50 liikme ja arvukalt vabatahtlikke
  • seltsil on realistlik strateegia ja tegevusplaan, mille alusel on ära kirjeldatud Muuga Seltsi missioon, visioon, roll ja väärtused. Seltsi eesmärgid on sõnastatud ja sisemised tegevussuunad koostatud. Eesmärkide täitmiseks on loodud vastavad toimkonnad
  • seltsi juhatusel ja aktiivsetel liikmetel on senisest suurem oskus kaasata kogukonda ja nende huvide eest seista ning viia oskuslikult läbi sise- ja väliskommunikatsiooni.