Esileht » Aktiivne » Muuga piirkonna lõhnahäirete uuring

Muuga piirkonna lõhnahäirete uuring

Uuringu eesmärk oli analüüsida lõhnade esinemist Muuga piirkonna välisõhus ning nende mõju piirkonna elanikele vastavalt standardile EVS 887-1:2005 „Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine“.
 Uuringu tulemusel selgusid uuringutsoonideks (nn mõjupiirkonnad) ning kontrolltsooniks valitud piirkondade elanike hinnangud:
 reostuse üldolukorrale;
 lõhnahäiringu olemasolule ja tugevusele (tugevus, esinemissagedus, iseloom jne);
 lõhnahäiringuga kaasnevatele probleemidele.
 Uuringus kaardistati taustaandmetena kaudseid tegureid, mis võivad mõjutada elanike hinnanguid (rahulolu tervisega ning krooniliste terviseprobleemide esinemine, vastuvõtlikkus lõhnadele,
töötamine lähipiirkonnas jne).

Lae alla täisversioon uuringust:

[download id=”17″]