Esileht » Aedlinna Uudised » Muuga mõttetalgud

Muuga mõttetalgud

HEA MUUGA ELANIK!

Maardu linnavalitsus koos Muuga Seltsi, ELKS Maardu osakonna ja MinuMuuga2035 algatusega osaleb Siseministeeriumi ja Sotsiaalse Innovatsiooni Labori korraldatavas koosloome koolitusprogrammis, mis kestab 2022. aasta märtsist detsembrini. Tänaseks on Maardu-Muuga 5-liikmeline meeskond koolitused läbinud ning jäänud on konsultatsioonide etappMuuga kogukonna kaasamiseks aruteludesse.

TULE pühapäeval, 6.novembril kl 12.00-15.00 Muuga Lasteaeda (Ploomipuu puiestee 52/54) Muuga kogukonna KOOSLOOME TÖÖTUPPA, et saada ülevaade programmist ning mõelda kaasa, kuidas paremini koos luua. Programmi peaeesmärk on töötada välja Muuga kogukonna koostöö ja kaasamise mudel.

Programmi mentori ja koolitaja Krista Pegolainen-Saare juhtimisel ning Maardu-Muuga meeskonna (Jelena Katsuba ja Mihhail Solovjov Maardu LV-st ning Margot-Helena Kasari, Marion Bobkov ja Raul Savimaa Muuga kogukonnast) osalusel viime läbi Muuga kogukonnale prioriteetsete teemade (inimsõbralik elukeskkond, avalik ruum ja kättesaadavad avalikud teenused Muugal) töötoa arutelud.

Muuga kogukond – positiivselt aktiivne ja ühisosa väärtustav! on slogan, mille meeskonnaga sõnastasime juunis kujundamaks eeldusi kasvamiseks kogukonnana.

Koolitusprogrammist rohkem

TULE, LOOME KOOS!

Ajakava (päeva kestus 3 t)

12.00 – 12.30 Tervituskohv, sissejuhatus päeva: koosloome koolitusprogramm – mis ja milleks?

12.30 – 12.45   Päeva eesmärgi ja metoodika tutvustus.

12.45 – 13.15   Töörühma aruteluteemade esitlus ja probleemi püstitused 3 teemal:

1) Raul ja puhas elukeskkond ehk roheline Muuga

2) Margot-Helena ja avalikud teenused/põhiharidus Muugalt?

3) Marion – kes on Muuga haavatavad sihtrühmad ning mida olukorra muutmiseks võtta ette?

13.15-13.45     jagunemine gruppidesse, töö gruppides

13.45 – 14.00   Kohvipaus

14.00-14.30     II voor gruppides

14.30-15.00     Gruppide esitlused ja kokkuvõtted