Esileht » Aktiivne » Küsimustele vastab Ants Tsugart Maardu Linna Arengu- ja Majandusosakonna juhataja asetäitja

Küsimustele vastab Ants Tsugart Maardu Linna Arengu- ja Majandusosakonna juhataja asetäitja

Kui talv oli täies hoos ja hanged hakkasid juba elutuppa tungima oli aedlinna foorumis palju nurinat teede korrashoiu pärast. Tõe huvides olgu mainitud, et esines ka kiitust.
Helistasin otse Ants Tsugartile linnavalitsusest ja küsisin, kuidas asjad käivad, kuidas saaks asjad paremini liikuma, kas saame omalt poolt kaasa aidata jne.?
Saatsin Antsule, kui teede korrashoiu eest vastutajale, küsimused kirja teel ja sain vastused.
Siin need on!

Mitu kilomeetrit teid Muuga aedlinnas hooldust vajab, kes töid teostab?

Muuga aedlinnas vajab hooldust ca 60 km erineva teekattega, koormusega ja otstarbega teid,
töid teostab Fiord insener AS.

Kuidas ja missusguse plaani järgi viiakse lumetõrjetöid ellu, millised on töö hindamise standardid? Kuidas kontrollitakse tehtud tööde kvaliteeti?

Muugal on valdavalt II kategooria teed ehk põhiteed. Teed kus liigub ühistransport ja on suurem liiklusintensiivsus peavad olema lahti lükatud 5 tundi peale lumesaju lõppu. Teed kus on liiklustihedus alla 50 auto, peavad olema läbitavad 48 tunni jooksul.
Koristustööde kohta koostatakse aktid, mida linnaametnikud kinnitavad. Vajadusel korrigeeritakse lepingus märgitud väljamakseid. Linnaametnikud sh ka mina isiklikult hoiame kogu koristusperioodi vältel (alates jõuludest) teede talvist koristust erilise tähelepanu all.

Kuidas hindate lumetõrjetööde kavaliteeti sellel talvel?

Kvaliteedi osas oleme ise leidnud puudusi ja tänu Muuga elanike informatsioonidele oleme koheselt reageerinud ja vajadusel kaasanud lisatehnikat, mis teadagi toob meile kaasa lisakulutusi.
Olles oma spetsialistist töökaaslasega kümneid kordi läbinud neid tänavaid, mille kohta esitati kaebused, võin käe südamele pannes ütelda, et teeolud olid rahuldavad ja meie oma MAZDA 6 ga liigeldes ei ole kordagi pidanud väljuma, et autot lükata.

Kuuldus nurinat, et kusagil oli tee umbes, kusagil ei pääsenud prügiauto liikuma. Kuidas muresid lahendati?

Meil ei ole informatsiooni juhtumite kohta, kus prügiauto ja fekaaliauto oleks lumme uppunud. Iga kord peale suurt lumesadu on teeolud raskendatud ja professionaalne juht mõistab ja arvestab sellega.
Valdavas osas saavad aedlinlased probleemidest aru ja suhtuvad mõistvalt ning võib öelda, et kõik probleemid on leidnud lahenduse.

Kuidas saavad aedlinlased ise kaasa aiadata lumetõrjetöödel? Kas majaomanike korralikult tehtud tööd ka märgati?

Tore on sõita mööda Muugat ja eriti esmaspäev ning näha kuidas omanikud on oma sissesõidud ilusti puhtaks teinud – see on ikkagi peremehes ja suhtumises kinni

Kas kellelegi, kes lumekoristust takistas tehti ka ettekirjutusi?

Ettekirjutusi ja trahve me ei ole teinud, see pole eesmärk. Eesmärk on probleemid lahendada, nii et kõik osapooled rahul oleks

Kokkuvõttes võik öelda nüüd kevade hakul, et selle suure lume, jää ja tuisuprobleemiga oleme hakkama saanud. Siin on ka oma positiivne osa Muuga elanikel, kes meid informatsiooniga varustasid ja meisse mõistvalt suhtusid. Probleemid loomulikult olid aga tänavune talv oli ka eriline.

Nüüd palju tõsisem teema – lume sulamisel tekkiv vesi.
Juba töötame täie hooga ja avame torusid ja kraave. Muuga elanikele palve: jälgige oma aia taga kulgevaid kraave, katsuge need ja sissesõidutee all olevad truubid puhtad hoida, et vesi seal voolata saaks, sealjuures ärge piirduge ainult enda krundiga vaid võtke ka naabrimehed kampa. See, et vett tuleb palju on kindel ja kuidas see vesi suurte magistraalkraavideni jõuab sõltub paljuski meist endist.

Probleemidest saab teavitada meili teel linnamajandusosakond (ät ) maardu.ee
või telefonidel 6060702, 6060752,6060721

Jätkuvat meeldivat koostööd soovides,

Ants Tsugart
Linna Arengu- ja Majandusosakonna
juhataja asetäitja

Küsis: Jüri Peetson