Esileht » Aktiivne » Korraldatud jäätmeveo vedaja vahetumine Maardu linnas

Korraldatud jäätmeveo vedaja vahetumine Maardu linnas

Maardu Linnavalitsus viis läbi riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Maardu linnas“. Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 08.11.2012. a.

Pakkumised esitasid:

1.Ragn-Sells AS, registrikood 10306958, aadress Suur-Sõjamäe 50, 11415 Tallinn
2. Eesti Keskkonnateenused AS, registrikood 10814608, aadress Artelli 15, 10621 Tallinn;
3. Ekovir OÜ, registrikood 11003148, aadress Kaasiku 28 Jõhvi küla, Jõhvi vald, 41541 Ida-Virumaa;
4. OÜ Adelan Prügiveod, registrikood 10700419, aadress Suur-Sõjamäe 31, 11415 Tallinn.

Maardu Linnavalitsuse  27.11.2012 korraldusega nr 414 „Riigihanke “Teenuse kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Maardu linnas“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine” tunnistati edukaks AS Ragn-Sells (registrikood 10306958) pakkumine. Maardu linn ja AS Ragn-Sells vahel sõlmiti 27.12.2012.a hankeleping, mille kohaselt alustab vedaja korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedu Maardu linnas   alates 01.03.2013.a. Korraldatud jäätmeveo ainuõigus anti neljaks aastaks. Leping kehtib kuni 28.02.2017.a. Veopiirkonnaks on kogu Maardu linna haldusterritoorium. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01), paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01), biolagunevate jäätmed (jäätmekood 20 01 08 ja 20 02 01) ja suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07).

 

Vastavalt pakkumusele on korraldatud jäätmeveo hinnad alates 01.03.2013 järgmised.

 

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

 

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta, eurot

 

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga, eurot

Segaolme-jäätmed

< 150 l kott

4,00

4,80

140 l

3,80

4,56

240 l

4,40

5,28

370 l

4,60

5,52

600-660 l

4,80

5,76

800 l-1100 l

5,00

6,00

1,3 m3 *

5,80

6,96

2,5 m3

5,80

6,96

3,0 m3 *

10,50

12,60

4,5 m3

6,00

7,20

5,0 m3 *

12,00

14,40

Kompostitavad biolagunevad jäätmed

140 l

0,00

0,00

240 l

0,00

0,00

370 l

0,00

0,00

1,3 m3 *

0,00

0,00

Vanapaber ja – kartong

600-660 l

0,00

0,00

800 l

0,00

0,00

2,5 m3

0,00

0,00

1,3 m3 *

0,00

0,00

3,0 m3 *

0,00

0,00

Suurjäätmed

1 m3

0,00

0,00

 

 

Ülaltoodud hinnad hakkavad kehtima alates 01. märtsist 2013, kuni selle ajani kehtivad praegused hinnad.  Kõik jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 01. märtsist 2013. Kõigil jäätmevaldajatel on õigus sõlmida Maardu linna poolt välja valitud vedajaga (AS Ragn-Sells) jäätmeveoleping. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta korraldatud jäätmeveoga liitumisest ja  korraldatud jäätmeveo teenuse tasumisest. Lepingu mittesõlmimisel toimub vedu vastavalt Maardu jäätmehoolduseeskirjale ja Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra  alusel.

Jäätmevaldajad, kellel ei ole jäätmemahutit, tuleb vastav jäätmemahuti soetada või rentida.

Jäätmemahutite  hinnad kehtestavad teenuse osutajad. Juhul, kui tellite jäätmemahutid konkursi võitnud ettevõtjalt AS Ragn-Sells, toimub jäätmemahutite laialipaigutamine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise alustamisel tasuta.  Korraldatud jäätmeveoga seotud küsimusi  ja probleeme lahendab linnavalitsus,  vajadusel nõustab jäätmevaldajaid Maardu Linnavalitsuse Linna arengu- ja majandusosakond.

 

NB! Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda linnavalitsuse kaudu vaid

erandjuhtudel:

– kinnistul ei elata

– kinnistut ei kasutata

 

Maardu linna korraldatud jäätmeveo rakendamise korra  § 20 kohaselt korraldatud jäätmeveo teenuse osutamisel võib vedaja osutada jäätmevaldajale lisateenuseid. Lisateenuseid osutatakse kokkuleppel jäätmevaldajaga.  Lisateenuse osutamisel on jäätmevedajal õigus võtta teenustasu  ainult jäätmevaldaja nõusolekul ja kirjaliku jäätmeveolepingu olemasolul.

 

Lisaks teavitame jäätmevaldajaid AS-i Ragn-Sells poolt pakutavatest  lisateenustest:  

 

GRAAFIKUVÄLINE JÄÄTMETE VÄLJAVEDU  JA  KONTEINERITE RENT (Kehtib alates 01.03.2013)

 

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikuväline teenusel tühjendus Konteineri rent (kuu)
Hind

 KM-ta

Hind

KM-ga

Hind

KM-ta

Hind

KM-ga

Segaolme-jäätmed

Jäätmekott 150 l  lkott

5,20 €

6,24 €

tüüp 140 l

4,94 €

5,93 €

2,30 €

2,76 €

tüüp 240 l

5,72 €

6,86 €

2,60 €

3,12 €

tüüp 370 l

5,98 €

7,18 €

3,00 €

3,60 €

tüüp 600

6,24 €

7,45 €

4,00 €

4,80 €

tüüp 660 l****

6,24 €

7,45 €

4,00 €

4,80 €

tüüp 800 l

6,50 €

7,80 €

5,00 €

6,00 €

tüüp 1100 l****

6,50 €

7,80 €

5,00 €

6,00 €

Süvamahuti tüüp1,3 m3

 

7,54 €

9,05 €

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

tüüp 2,5 m3

7,54 €

9,05 €

15,00 €

18 00 €

Süvamahuti

    tüüp 3,0 m3

13,65 €

16,38 €

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

tüüp 4,5 m3

7,80 €

9,36 €

20,00 €

24,00 €

Süvamahuti tüüp5,0 m3

15,60 €

18,72 €

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Kompostitavad biolagunevad jäätmed

tüüp 140 l

0,00 €

0,00 €

4,00 €

4,80 €

tüüp 240 l

0,00 €

0,00 €

5,00 €

6,00 €

Süvamahuti

 tüüp 1,3 m3

0,00 €

0,00 €

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Vanapaber ja – kartong

tüüp 600 l

0,00 €

0,00 €

tüüp 800 l

0,00 €

0,00 €

tüüp 2,5 m3

0,00 €

0,00 €

Süvamahuti

tüüp 1,3 m3 *

0,00 €

0,00 €

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Süvamahuti

tüüp 3,0 m3 *

0,00 €

0,00 €

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Vastavalt personaalsele hinnapakkumisele

Suurjäätmed

1 m3*****

0,00 €

0,00 €

 

 

 

LISATEENUSED (Kehtib alates 01.03.2013)

 

Teenus ühik Hind

KM-ta

Hind

KM-ga

Ratastel konteineri (80-1100-liitrit) paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu (kuni 01.06.2013 konteineri paigaldus tasuta)** kord 7,8 € 9,36 €
Ratasteta konteineri (1,5-4,5m3) paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu (kuni 01.06.2013 konteineri paigaldus tasuta)** kord 13,54 € 16,25 €
Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25m veoki võimalikust peatumiskohast) kord 3,19 € 3,83 €
Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (26-50m veoki võimalikust peatumiskohast) kord 9,58 € 11,50 €
Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võtme, puldi, kaardi, mobiiltelefoniga jms) 1 tüki avamiskord 1,40 € 1,68 €
ASSA või ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega* tk 27,00 € 32,40 €
Konteineriväliste, kilekotti pakitud jäätmete (kuni 100-liitrised kotid, va puulehed, pügatud muru) äravedu*** 1m3 22,35 € 26,82 €
Veograafiku väljastamine eritellimusel posti teel tk 0,81 € 0,97 €
Biojäätmete konteineri vooderduskoti paigaldus koos kotiga, 80-140-liitrised konteinerid kord 1,63 € 1,96 €
Biojäätmete konteineri vooderduskoti paigaldus koos kotiga, 240-liitrised konteinerid kord 1,90 € 2,28 €
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile konteiner 8,13 € 9,75 €
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile konteiner 25,57 € 30,68 €

 

LISATASUD  (Rakendatakse klientidele, kes ei täida korraldatud jäätmeveo tingimusi).

 

Teenus ühik Hind

KM-ta

Hind

KM-ga

Tühisõit objektile kord 50 % vastava mahuti tühjendushinnast 50 % vastava mahuti tühjendushinnast
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta tk 1,92 € 2,30 €
Võlateate saatmine tasumata arve(te) kohta tk 3,19 € 3,83 €
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu m3 22,35 € 26,82 €

 

     
       
* RS võtmega kodeeritud luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu

** RS rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või RS algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja pesu kuni 1100-liitrise konteineri puhul 13,00 €/kord ja 1,5-4,5 m3 konteineri puhul 26,00 €/kord

*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks.

**** antud mahuteid pakume üksnes olemasolevate konteinerite osas

***** Kehtib suurjäätmete maksimaalselt kuni 2 m3 üleandmisel, suurema koguste puhul palume ühendust võtta meie klienditeenindusega personaalse hinnapakkumise saamiseks

Konteinerväliste ja konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS töötaja jäätmete kogust visuaalselt ja arvestab jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.

 

Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka Maardu Linna  kodulehelt www.maardu.kovtp. ee ja AS-i Ragn-Sell kodulehelt www.ragnsells.ee

     
       
         
         

Soovime kõigile jäätmevaldajatele rahulikku meelt

 

 

 

Maardu Linnavalitsuse

Linna arengu- ja majandusosakond