Esileht » Aktiivne » Muuga elu edendamise komisjoni koosoleku kokkuvõte

Muuga elu edendamise komisjoni koosoleku kokkuvõte

Muuga aedlinna elu parendamiseks on loodud linnavalitsuse poolt komisjon, mis tuleb kokku kord kuus. Komisjoni kuuluvad erinevad ametnikud, kes otseselt või kaudselt on seotud Muuga elu edendamisega. 12.04.2011 toimunud koosolekul arutleti järgmistel teemadel.

Selgitati Muugale loodava lasteaia projekti hetke olukorda. Linnaarengu- ja majandusosakonna juhataja asetäitja Silvia Riige sõnul on detailplaneering kooskõlastusringil vastavates ametiasutustes, kusjuures olemas on juba Maanteeameti kooskõlastus. Planeering kehtestatakse eeldatavasti 2-3 kuu jooksul. Pärast seda on kahe nädala jooksul avalikkusel võimalik esitada ettepanekuid. Abilinnapea Nikolai Vojeikin informeeris, et algkool-vabaajakeskuse ehitamiseks Muugale pole sotsiaalset vajadust. Hetkel saab päevakorras olla vaid lasteaia ehitamine Muugale.

Nikolai Vojeikin juhtis tähelepanu Muuga ja Kallavere vahelise ühistranspordi probleemile. Kuna sõitjaid sellel liinil on üsna vähe, aga ühenduse vajadus on olemas, tuleb ühistranspordi korraldus ümber vaadata ja optimeerida. Abilinnapea algatusel teeb komisjon linnavalitsusele ettepaneku Muuga ja Kallavere vahelise ühistranspordi liikluse probleemi lahendamiseks moodustada spetsiaalne komisjon, kes analüüsiks olukorda ja kaasates töösse vajalikud eksperdid töötaks välja võimalikud lahendid.