Esileht » Aedlinna Uudised » Tulumaksust ja tulumaksuvabastusest

Tulumaksust ja tulumaksuvabastusest

Tulumaksuvabastus puudutab järgmisi tehinguid:

1. alalise või peamise elukohana kasutatud vara võõrandamist;

2. ostueesõigusega erastatud vara võõrandamist;

3. õigustatud subjektile omandireformi käigus tagastatud vara võõrandamist;

4. suvila või aiamaja võõrandamist;

5. pärandvara vastuvõtmist;

6. vara tagasi saamist omandireformi käigus;

7. isiklikus tarbimises oleva vallasasja võõrandamist;

8. sundvõõrandamistasu ja hüvitisi sundvõõrandamis

 

Tahan jagada oma kogemusi suvilate kinkimisega seotud probleemidest

Kingitusena saadud vara ei kuulu sella saamisel maksustamisele.
Praegu on Muugal suvilaid, mida nende omanikud enam ei jõua hooldada.

Siin tihti tehakse viga, et kingitakse suvila lastele või lastelastele, kes aga ei olegi huvitatud suvilast.

Suvila pannakse müüki ja  kui notariaalne müügitehing tehtud, selgub, et tuleb riigile maksta tulumaksu 21%.
Aasta lõpus peate esitama maksuametile tuludeklaratsiooni, kus peate näitama kinnisvara võõrandamisest  saadud tulu.

Mida ütleb seadus, millal on tulu suvila või aiamaja võõrandamisest tulumaksuvaba.

Siin tuleb teada, et kui on tehtud kinkeleping, siis peab kinnistu olema kingisaaja omandis üle 2 aasta. Sel juhul suvila müügilt saadud tulult tulumaksu ei tule maksta.

Kui suvila või aiamaja on soetatud liisingulepinguga, siis selle võõrandamisel arvestatakse omandis oleku aega liisinglepingu sõlmimise kuupäevast alates

Mida ütleb seadus, millal on tulu suvila või aiamaja võõrandamisest tulumaksuvaba.

1. suvila või aiamaja on vallasasjana või kinnisasja olulise osana olnud maksumaksja omandis üle kahe aasta ning kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit.

Kuidas oleks siis õige käitumine.

Suvila või aiamaja omanik, peaks ise müüma oma kinnisvara  ja küll ta teab, mis selle rahaga peale hakata.

Edaspidi räägin teistest kinnisvaraga seotud probleemidest.

 

Ootan Teie küsimusi. Konsultatsioonid tasuta. Soovitan Teil usaldada kinnisvara maaklerit ja kindlasti Te kaotate palju  rohkem teadmatusest, seaduste mittetundmisest.

Tel 5019544

Maakler Mare Illisson
Muuga