Esileht » Aktiivne » Kaherattaliste sõidukite hooaeg on käes

Kaherattaliste sõidukite hooaeg on käes

Seoses saabunud kevadega on teedele ja tänavatele taas ilmunud palju kaherattalisi sõidukeid. Kuna autojuhid ei ole talve jooksul kaherattalistega eriti palju kokku puutunud ning jalgratturite, mopeedijuhtide ja mootorratturite oskused  on talvega ehk natuke rooste läinud, võib just kevadel tulla liikluses kaherattaliste liiklejatega ette ohtlikke olukordi. Et neid vältida, võiksid kõik jalgratturid, mopeedijuhid ja mootorratturid kevadel üle korrata neid puudutavad liiklusreeglid, mis  möödunud aastal jõustunud uue liiklusseadusega oluliselt muutunud.

 

Kõikidele noortele jalgratturitele ja nende vanematele tahaks meelde tuletada, et liiklusseadus kohustab alla 16-aastaseid lapsi kandma jalgrattal sõites kinnirihmatud jalgrattakiivrit. See nõue kehtib ka rattatoolis sõitva väikelapse suhtes. Vanusepiir ei tohiks muidugi tähendada seda, et 16. sünnipäeval kiiver toanurka tolmuma lendab. Kiiver kaitseb pead sama tõhusalt edasi ka peale 16-aastaseks saamist ning on seetõttu igale jalgratturile soovitatav.

 

On oluline meeles pidada, et jalgrattaga tuleb sõita jalgrattatee või jalgrattaraja puudumisel sõidutee parema ääre lähedal. Kõnniteel võib sõita vaid alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat. Samuti tohib kõnniteel sõita väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur ja ka sel juhul, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud. Jalgrattaga ei tohi sõidutada inimest, kes ei istu sõitjale ettenähtud istmel. See tähendab, et ka pakiraamil ei tohi kedagi sõidutada. Sõiduteel võib iseseisvalt jalgratast juhtida vähemalt 10-aastane laps, täiskasvanu vahetu järelevalve all vähemalt 8-aastane laps. Väiksemad lapsed võivad jalgrattaga sõita vaid kõnniteel, jalgrattateel ja õuealal. 10-15-aastasel jalgratturil peab olema sõiduteel sõites kaasas jalgrattajuhiluba. Eksameid jalgrattajuhiloa saamiseks korraldavad tavaliselt noorsoopolitseinikud koolides.

 

Jalgratas võib seaduse järgi olla varustatud ka kuni 0,25 kW-se elektrimootoriga. Jalgrattal peab olema töökorras pidur ja signaalkell, ees valge ja taga punane helkur ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Viimane võib olla nii kodarate kui ka rehvi küljes. Pimedal ajal või halva nähtavuse korral peab jalgrattal põlema ees valge ja taga punane tuli. Soovitav on jalgratturil kasutada ka helkurvesti, mis oluliselt suurendab oluliselt jalgratturi nähtavust, seda eriti just hämaras.

 

Varustuse osas kehtivad samad nõuded, mis jalgrattale, ka pisimopeedile, mis on vähemalt kaherattaline sõiduk, mille võimsus on kuni 1 kW ja valmistajakiirus kuni 25 km/h. Pisimopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane laps, 14-15-aastasel juhil peab olema kaasas jalgrattajuhiluba. Alla 16-aastasel juhil ja sõitjal peab olema peas kinnirihmatud jalgrattakiiver. Pisimopeediga ei tohi sõita kõnniteel ega jalgratta- ja jalgteel, võib aga jalgrattarajal ja jalgrattateel.

 

Jalgratturit ja pisimopeedijuhti on võimalik liiklusnõuete rikkumise eest karistada rahatrahviga kuni 40 eurot. Juhul, kui rikkumine on toime pandud joobeseisundis, sellega on tekitatud inimesele ettevaatamatusest tervisekahjustus või sellega on põhjustatud varaline kahju või liiklusoht võib aga rahatrahv küündida 400 euroni.

 

Enamik meie liikluses osalevaid motorollereid on mopeedid. Mopeed on mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on 26-45 km/h ja töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral kuni 50 cm3 või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus kuni 4 kW või elektrimootori korral suurim püsi-nimivõimsus 0,26-4kW. Kui vähemalt üks nendest näitajatest on suurem, on tegemist juba mootorrattaga. Hiljemalt selle aasta esimesest juulist peavad kõik mopeedid olema registreeritud, neil peavad olema küljes registreerimismärgid ja peab olema kehtiv liikluskindlustuse poliis. Tehnonõuetele vastavuse kontrolli ehk tehnoülevaatuse läbimist mopeedidelt siiski ei nõuta. Mopeedi juhtimiseks on vajalik AM-kategooria juhtimisõigus või mis tahes muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, sh piiratud juhtimisõigus.

 

Juhtimisõigust mopeedi juhtimiseks ei nõuta siiski isikutelt, kes on sündinud enne 1993. aastat. Isikutelt, kes olid Liiklusseaduse jõustumise ajal 01.07.2011 16- või 17-aastased, ei nõuta mopeedi juhtimisõigust kuni 01.01.2013 ning nad peavad mopeedi juhtimisõiguse saamiseks sooritama vaid teooriaeksami. See tähendab, et kõik täisealised isikud, kes seni on mopeediga ilma juhtimisõiguseta sõitnud, võivad seda teha ka edaspidi, meeles tuleb siiski pidada, et isikut tõendav dokument peab kaasas olema.

 

Mopeedi võib juhtida alates 14. eluaastast. Peas tuleb kanda kinnirihmatud motokiivrit, ei piisa jalgratta-, ehitus- ega muust kiivrist. Mopeedi ega mootorratta tagaistmel ei tohi sõidutada alla 12-aastast last. Kuna mopeed on mootorsõiduk, vastutab mopeedijuht oma rikkumiste eest samadel alustel kui autojuhtki, mis tähendab, et karistusena võib raskema väärteo eest kohaldada kuni 1200-eurost rahatrahvi või aresti ning rohkem kui 1,5-promillises joobes juhtimisele järgneb kriminaalkaristus.

 

Kahjuks valmistavad suvisel ajal tihti nii maaomanikele kui politseile probleeme ATV-dega liiklejad, kelle sõidukid on tihti registreerimata ja kes üritavad politsei eest üle põldude põgeneda. Kuna nii jalgratas, pisimopeed, mopeed kui ka mootorratas võivad olla ka 3- või 4-rattalised, on võimalik väiksemaid ATV-sid registreerida mopeedi või mootorrattana. Mopeediks loetakse sellist kerget 4-rattalist sõidukit, mis vastab mopeedile kehtestatud tingimustele ja mille tühimass ei ületa 350 kg. Mootorratas on selline 4-rattaline sõiduk, mis vastab mootorrattale kehtestatud tingimustele ning mille tühimass ei ületa 400 kg või 550 kg, kui sõiduk on ette nähtud kaubaveoks, ning mille suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kW.

 

Võimsamad ATV-d, mis mootorratta kategooria alla ei mahu, kuid millega soovitakse liikluses osaleda, saab registreerida ratastraktorina. Üle 90 cm3 töömahuga  ATV-d on kohustus registreerida kas maastikusõidukina, kui nendega sõidetakse vaid maastikul, või ratastraktorina, kui nendega sõidetakse ka teel. Registreerimata ATV-ga ega maastikusõidukina registreeritud ATV-ga teel sõita ei tohi, v.a jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades, lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav, ning teel, kus seda lubab vastav liiklusmärk või muu liikluskorraldusvahend.

 

Maastikusõiduki juhtimiseks on nõutav vähemalt B-kategooria juhtimisõigus, sh piiratud juhtimisõigus ning peas peab olema kinnirihmatud motokiiver. Lapsevanematele, kelle lastele on soetatud väiksed ATV-d, tahaks meelde tuletada, et teel sõitmiseks on ka kõige väiksemate ATV-de juhtimiseks vaja vähemalt mopeedi juhtimisõigust, mida saab taotleda alates 14. eluaastast, ning sõiduk peab igal juhul olema registreeritud. Väikseid lapsi on äärmiselt ohtlik lasta ATV-ga üldkasutatavale teele sõitma, kuna nende väike sõiduk võib jääda autojuhtidele märkamatuks, lapsed ei tea kõiki liiklusreegleid ega oska  liiklusohtlikke olukordi ette näha ning ei pruugi omada piisavat kogemust oma sõiduki juhtimiseks.

 

Kaisa Kajo

piirkonnapolitseinik

Ida-Harju politseijaoskond