Author: Raido_Rei


Jaanuari koosoleku kokkuvõte

7. jaanuril toimus koosolek väike ülevaade toimunust.

1. juhatuse liige Raido Jaan Rei tutvustas MTÜ Muuga Selts sisulist- ja finantsilist tegevust aasta 2013 kohta.
Liikmemaksu koguti 228 eurot, kulutused seltsile kokku olid 280 eurot. Puudu oleva osa kattis juhatus muudest allikatest.

Osalejatel täiendavaid küsimusi polnud.

2. tutvustati planeeritud tegevusi aastaks 2014

suusarada (kui ilma tekib)
Teeme Ära 2014
Muuga päev (üritus kus osaleb esineja, lastele atraktsioonid, rohevahetus, kirbuturg)
Jaanituli
Töömalev
Sügisene laat
Jõuluteemaline üritus

Tutvustada Muuga Seltsi laiemale ringkonnale, teha koostööd ümberkaudsete MTÜ-dega.

3. Liikmemaks

Aastamaksu summaks on 12 €
Aastamaksu tasumise tähtaeg on 31.märts 2014

Muuga Selts MTÜ A/A EE432200221056185363

Liikmemaksu kogumine  annab võimaluse oma eelarveliste vahenditega korraldada eesmärgilisi tegevusi, mis on määratud põhikirjas.

4. Küsimused

Tekkisid küsimused maamaksu teemal, teede korrashoiu teemal.
Esitame arupärimise Maardu Linnavalitsusele.

Lugupidamisega,

Raido Jaan Rei
MTÜ Muuga Selts juhatuse liige