Muudame Muuga, oma kodupaiga, paremaks!

See leht on loodud Muuga aedlinna ja naaberpiirkondade ettepanekute kogumiseks ja aruteluks meie ühise elukeskkonna parendamiseks. Siia kuuluvad nii rohealad, keskuste võimalikud asukohad, ühiselt kasutatavad väljakud, teenused, transport ja muu. Oleme koos aktiivsed ja kujundame oma kodupaiga soovikohaseks!

Võta osa Maardu uue üldplaneeringu arutelust!

Koostamisel ja kooskõlastamisel on Maardu uus üldplaneering, mis mõjutab meie elu järgmised 10 aastat. Planeeringu hetkeseis on Maardu kodulehel https://maardu.kovtp.ee/uldplaneering-koostamisel-. Praegu on sobiv aeg vaadata, kas üldplaneering kajastab visiooni, milline võiks olla Muuga aedlinn ja seda ümbritsevad piirkonnad 10 aasta pärast ning vajadusel öelda oma arvamus ja ettepanekud!

Peamised teemad

Peamisteks temadeks, mida seni oleme käsitlenud on:

  • Mis võiks Muugal olla 10 aasta pärast teisiti? Mis praegu enim häirib?
  • Rohealad ja kogukonnaalad.

Kuidas osaleda?

 

  1. Anna oma ettepanekutest teada e-kirjaga või helista 
  2. Jälgi uudiseid Maardu kodulehel üldplaneeringu viimase versiooni saamiseks ja siin ettepanekute ja ühiste tegevuste asjakohase seisu saamiseks.
  3. Osale aruteludel veebis või kokkusaamistel, täpsem info avaldatakse siin.

Kontakt: e-post, telefon.