Altmetsa tee ääres on mitmed väiksemad ja mõned suuremad rohealad.

Altmetsa tee 9

Altmetsa tee 9 on kitsas ja hooldamata metsariba Orasheina tee alguse majade ja Altmetsa tee vahel.

Perspektiivis võiks olla hooldatud roheala.

Tiigi tn 2

Tiigi tn 2 on Altmetsa tee ja Tiigi tänava vahel paiknev roheala, mille põhjaosas piki Altmetsa teed on metsariba koos jalutusrajaga. Valdavalt on tegemist männimetsaga. Ala keskosas on kõrgepingeliin ning ala lõunaosas, Tiigi tee ääres on veekogud, kus pesitsevad luiged ja teised linnud ja koprad.

Perspektiivselt võiks moodustada osa tulevasest vaba aja veetmise alast, kus tiigialad on heakorrastatud, ent endiselt sobivad linnustikule ja loomastikule. Olemasolev jalutusrada võiks pikendada Laiaküla tee alguse elamute taha (Riigimaa 15) haljasribale ja sealt klindialusele osale (Paevälja 2). 

Altmetsa tee 11

Altmetsa tee 11 on kitsas, valdavalt hooldamata metsane riba Altmetsa tee ja Hellerheina tee lõpuosa majade vahel. Maaüksuse servas paikneb kergliiklustee äärne pink ja prügikast.

Perspektiivselt võiks olla hooldatud roheala.

Altmetsa tee 14

Altmetsa tee 14 on Altmetsa tee ja Kaldase tee vahelises nurgas olev ala, millel paikneb roostunud tiik ja Altmetsa tee äärne nõlv.

Perspektiivis võiks tiigiala olla korrastatud ning Altmetsa tee äärne ala heakorrastatud ja mugavalt läbitav puhkeala.

Altmetsa tee 18

Altmetsa tee 18 on pikliku kujuga roheala piki Altmetsa tee serva Kaldase teest idas. Põhjaosas, piki Altmetsa teed on valdavat männimetsaga keatud ala, milles on jalutusrada, lõunaosas madalam rada tiikide ääres. Maaüksuse keskel on Altmetsa tee 20 eramu ning sellest ida pool teerada Viljapuu pst pikendusena Sarapiku tee 15a üksusele. 

Maaüksuse idaosas on osaliselt võsastunud, osaliselt kõrghaljastusega osa, mis võiks olla sobiv näiteks koerte üldkasutatava mänguväljaku või treeningplatsi loomiseks. 

Ohaka põik 2

Ohaka põik 2 on ristkülikukujuline männimetsaga ja osaliselt võsase alusmetsaga kaetud roheala Ohaka tee, Altmetsa tee ja Viljapuu puiestee vahel.

Ala oleks sobiv parkmetsaks või mõne sellesse keskkonda sobiva tegelusala, raja või nt loodusmaja jaoks.

Altmetsa tee 22b

Altmetsa tee 22b kinnistu paikneb Altmetsa teest põhj pool. Kinnistul asub veepumpla. Rohealade nimistus on kinnistu seetõttu, kuna asub Lennula maaüksuse ja Altmetsa tee vahel, olles potentsiaalseks läbipääsuks Lennula kinnistult Altmetsa teele. Praegu jalgteena kasutatav rada piki Altmetsa tee 22b äärt asub eramaal ning selle kinnistu väljaehitaise korral võidakse läbipääs edaspidi sulgeda. Samas oleks oluline vähemalt jalgsi väljapääs Lennula kinnistult otse Altmetsa teele, täiendavalt juurdepääsule Käbiheina tee kaudu.

Riigimaa 21 ja Riigimaa 22

Riigmaa 21 ja Riigimaa 22 paiknevad Altmetsa teest lõunas. Tegemist on kasutamata maaga, kus puudub kõrghaljastus. 

Perspektiivselt võiks vältida tstuspiirkonda elamute läheduses ning ala võiks olla puhveralaks elamute ja lõunas asuva naftterminali vahel.

Altmetsa tee haljasala

Altmetsa tee haljasala maaüksus paikneb Altmetsa tee lõpus kahe raudtee vahel. Alal on tiik ja heas korras läbitav männimetsatukk. Tegemist on ainsa suurema haljasalaga selles piirkonnas.

Perspektiivis võiks haljasalal lisaks olemasoleval männimetsale korrastada tiigi, vältida ala prügistamist ning luua mänguväljaku ja välijõusaali.

 

Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.