Ajaplaan

Muuga kogukonna ettepanekute koondamine

  • 12.10- 15.11.2020 Maardu linna üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek
  • 13.11.2020 Kogukonna koondettepanku esitamine Maardu linnavalitsusele.

Tagasiside Maardu linnavalitsuselt ja edasine tegevuskava

  • 2020 detsember- 2021 jaanuar Tagasiside ja järeldused
  • 2020 november- 2021 mai #MinuMuuga2035 strateegia koostamine.
  • 15.06.2021 nägemuse #MinuMuuga2035 vormistamine ja esitamine linnavalitsusele.