Õunapuu puiestee 21

Õunapuu puiestee 21 on liigendatud kijuga roheala, mis ulatub osaliselt Õunapuu puiestee äärde. Maaüksusel on osaliselt kõrghaljastus.

Perspektiivis võis Õunapuu pst 21 krundil olla piirkonna kogukonnaala, mänguväljak ja välijõusaal.

Kuuskheina põik

Õunapuu puiestee kergliiklustee, Kuuskheina tee ja Kuuskheina põik vahelises kolmnurgas paikneb kõrghaljastusega, osaliselt heakorrastatud roheala. Osaliselt kasutatakse aiajäätmete prügilana.

Perspektiivis on roheala sobiv piirkonna kogukonnamaaks, kus võiks olla mänguväljak ja välijõusaal või palliplats.

Õunapuu puiestee lõik L2

Õunapuu puiestee ja Hellerheina tee nurgal nn siseringis on väike kolmnurkne roheala. Alal on kõrghaldjastus, ent korrastamata.

Perspektiivis võiks alal olla väike ühisala.

Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.