Oman kogemust PLAAN2 taha peituva isikuga elamule ümberehitusprojekti koostamisel. Kogemus igati positiivne. Minu soovidele tuldi korduvalt vastu hoolimata sellest, et asjad venisid neist mitteolenevatel põhjustel. Algselt kokkulepitu teostati suurepäraselt ning abistati nõu ja jõuga ka hiljem linnavalitsuses asjade ajamisel.