1

(24 vastuseid, postitatud Muuga)

meelis wrote:

Riigihange nr 139262 „Kaldase – Vana-Narva mnt ja Käära – Altmetsa kergliiklustee dokumendid:

http://maardu.kovtp.ee/et/menetluses-olevad-hanked


Seal on vähemalt joonisel kaua oodatud Käära bussipeatus – Altmetsa lõik sees:

http://maardu.kovtp.ee/documents/723608/3594589/AS.pdf

http://maardu.kovtp.ee/documents/723608/3594589/LK.pdf järgi on tegu kõnniteega, aga abiks ikka. Kuigi mõistlikum/ohutum oleks jalakäijate jaoks bussipeatus hoopis Maxima ette viia. Arvatavasti odavam kah.

2

(99 vastuseid, postitatud Muuga)

echo wrote:

Ragn-Sells teenuste tüüptingimused

Ilmselgelt on need tingimused mõeldud tüüpilisele kortermajale. Ma oleks neilt oodanud natuke rohkem intelligentsust. Aga kui lepingut pole sõlmitud, siis lisateenuste eest maksta ei tule.

http://maardu.kovtp.ee/et/uudised-ja-te … id/3986248 räägitakse:
Kõigil jäätmevaldajatel on õigus sõlmida Maardu linna poolt välja valitud vedajaga (AS Ragn-Sells) jäätmeveoleping. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta korraldatud jäätmeveoga liitumisestja  korraldatud jäätmeveo teenuse tasumisest. Lepingu mittesõlmimisel toimub vedu vastavalt Maardu jäätmehoolduseeskirjale ja Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra  alusel.
/---/
Maardu linna korraldatud jäätmeveo rakendamise korra  § 20 kohaselt korraldatud jäätmeveo teenuse osutamisel võib vedaja osutada jäätmevaldajale lisateenuseid. Lisateenuseid osutatakse kokkuleppel jäätmevaldajaga.  Lisateenuse osutamisel on jäätmevedajal õigus võtta teenustasu  ainult jäätmevaldaja nõusolekul ja kirjaliku jäätmeveolepingu olemasolul.

Selles suhtes on linnaisad aru saanud, et keegi ei saa sundida kahte isikut omavahel lepingut sõlmima. Siiani jaurati sellise lepingu kohustuslikkusest. Kui mulle ikka tingimused ei sobi, siis ma lepingut ei sõlmi. Praegustest tingimustest on puudu ainult punkt, et jäätmevaldaja peab ise prügi autosse valama. Keegi võiks nüüd kehtiva 'Maardu jäätmehoolduseeskirja' ja 'Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra' leida ja lingid siia visata. Ma midagi leidsin, aga seal olid piirhinnad kroonides ja mõnusalt tillukesed smile

3

(0 vastuseid, postitatud Ärifoorum)

http://s9.postimage.org/6c9q4wpkr/ratas.jpg

Müüdud

Obi Van Kenobi wrote:

Lisamõõtjat on ikka vaja, see on TV lehel kirjas ka. Kanalisatsiooniks arvestatakse lihtsalt koguvesi miinus kastmisvesi st. vesi, mille lased kraanist otse põllule.

Lisamõõtjat pole tingimata vaja. Tasuvus tuleks enne välja arvutada, kas oktoobrist aprillini midagi väljas rohkem kui 4m³ veega tehakse. Kopi-paste avaldusest:

Palun valige tagasiarvestuseks Teile sobivaim variant:
a) Tagasiarvestus tehakse suvise-talvise perioodi vahena.Teatan näidud vastavalt lepingus kokkulepitud
arveldusperioodile ning 31.03 ning 30.09 kuupäeva seisuga.
b) Soovin lisaveearvestit, mille paigaldab AS Tallinna Vesi. Olen nõus tasuma veearvestiga seotud kulud vastavalt
kehtivale hinnakirjale*.  Teatan pea- ja lisaveearvesti näidud vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile.

*Esmane paigaldamine 25,56 EUR (+km); veearvesti hooldamine ja taatlemine (iga kahe aasta tagant) 13,31 EUR(+km)

Ehk taatlemisele kulub 7,8 EUR/aastas, mis on umbes 4m³ kanaliseerimine.

martin wrote:

Siit tekib küsimus: kui ma panen aiakraanile eraldi veemõõtja, peaks see ju olema aluseks kanalisatsiooni tagasiarvestamiseks?

Omal ajal arvas Maardu Vesi, et kindlasti hakkan ma siis sealt kraanist ämbriga vett võtma ja tuppa tassima. Ma siis arvasin vastu, et ma võin ju vihmavee tünnist ka vett tuppa tuua, aga see neid ei huvitanud. Võib-olla Tallinna Vesi ei ole klientide suhtes nii paranoiline, aga kuna neil tagasiarvestamine toimib, siis poleks lisaveemõõtjat vajagi.

Mari, ma ei ole kindel kas Maardu Vesi = Tallinna Vesi. Tallinna Vesi sai Maardu Vee torud lihtsalt rendile minu arust, aga ma võin eksida. Ei tea ka, kellele kuuluvad praegu maasse pandavad torud. Kahte liitumistasu sellest hoolimata ei võeta.

Minu arust vastati sulle päris ammendavalt: arvestades asjaolu, et enamus inimesi ei oska otsustada, kas kasutatud reovesi on vaja puhastada või mitte, siis pigem puhastada, sest sellest võidavad kõik.

Ilmselt pole odavam, kui mingid ametnikud 24h istuksid su kodus ja käiksid sul ja su pereliikmetel kannul ja vaataksid, kas te ikka pesete ennast ja nõusid naturaalsete toodetega ja kas te olete ennast ja nõusid ainult naturaalsete toodetega ka määrinud. Maardu Vee ajal polnud mingit kastmisvee tagasiarvestust, see tuligi alles Tallinna Veega ja on tõesti ainult nende vastutulek tarbijale (võib-olla tänu survele eramajade omanikelt mujal Tallinnas, võib-olla hirmust, et muidu kastetakse kraanivee asemel vihmaveega või kaevatakse kaev, kes teab).

Mari, ma arvan, et ka sina ei ole mitte Tallinna Veega, vaid Maardu Veega liitunud?

Aire wrote:
Aire wrote:

Enne kaevetõid oli tee kaetud killustikuga, nüüd on rasketehnika teekatte rikkunud.

Samasse, ehk nendesamade ehitajate rasketehnika poolt lõhutud, seisu jäi nii umbes paarikümne meetri pikkune teelõik sellest kaevealast suure teeni. Kui need suured põhjatud augud ei oleks probleem, siis ajaks lausa naerma, kuidas tööd tehakse...

Sama lugu on Tarasoo tänavaga. See on ka rasketehnika poolt lõhutud, sest liiklus käis sealt läbi nii kevadel, kui tee oli märg ja pehme, kui ka kogu selle viimase sügis-talvise ligase aja praeguseni välja. Teed on aukus ja muruplatsidelt on ka matti võetud (jah, just nendelt samadelt, kuhu kive ei tohi panna). Üles on kaevatud (jumal teab, mitmes kord juba) Viljapuu ots - see Kallavere tee poolne - ja kallurid on maha sõitnud ka Kallavere teelt mahasõidu Tarasoo tänavale, laste jalanõudest on päris kahju. Selle õilsal üritusel pidi ju ometi järelevalve olema??? Kannataks ju ära, kui teaks, et ka see tänav korda tehakse, aga ... pole vist kellegi asi, seal kaevetöid pole tehtudki, seal on vesi-kanal juba üle viie aasta olemas.

8

(118 vastuseid, postitatud Ehitus)

Külli wrote:

§ 14. Veeteenuse hind
(4) Veeteenuse hind ei tohi olla eri klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv.

Küll aga on kohalikul omavalitsusel õigus sõltuvalt erinevatest asjaoludest seda diferentseerida. Maardu linnas on Tallinna Veel näiteks kolm eraldi hinnakirja. Asi neil neljandat ja viiendatki teha pole. Teenuse hind on linnavalitsuse otsustada ja seda tehakse vee-ettevõtja avalduse alusel. Aga mis on põhjendatud liitumistasu? Idee järgi võiks see olla liitumiskaevu ja selle maasse kaevamise maksumus, aga seda otsustab taas kohalik omavalitsus.

Muide, liitumine eeldab projekti olemasolu. Lisaks sellele peab majast tuleva toru maasse kaevama tegevusluba/registreeringut omav ettevõte. http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=413

9

(118 vastuseid, postitatud Ehitus)

Härrased, see on jabur.
a) Maardu on kohustanud teid millalgi liituma
b) hind pole siiani paigas, ei liitumise ega teenuse oma (Tarasool ja Altmetsa II-s on kanaliseerimise hind samasse auku lokaalse pütiga)

20€ eest ilmselt oleksite nõus liituma. 2000€ eest? Aga kui nõutakse 74,6 miljonit ja öeldakse, et teil on kohustus ja teenus läheb kallimaks kui seni tühjendamise tellimine?

PLAAN2 wrote:

Et siis kas tõesti ehitusseaduse eiramisest tekkinud kahju hüvitatakse?

Kui maja on meetrijagu seal, kus ta olema ei peaks ja maja läheb lühisest põlema, siis kindlustus ei maksa või? Põhjuslikku seost pole ju. Viimistluse lõppjärgus näiteks pole veel juttugi mingist kasutusloast. Loomulikult korvavad kindlustusseltsid ka siis kahjud.

Miks ma sellist firmat äriregistrist ei leia? Miks on hoopis telefon ja faks leitavad nii mitme teise firma andmetest, et igasugused kahtlused tekivad?

PLAAN2 wrote:

Muuda oma kodu või muu ehitis seaduslikuks!

Plaan2 OÜ aitab Teil ebaseaduslikult ehitatud või laiendatud hooned viia vastavusse kehtivate